วันนี้ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.16 น. ดวงอาทิตย์จะตั้งตรงศีรษะ หรือตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 1) หรือปรากฏการณ์ “ยืนกลางแดดไร้เงา” ปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยาก และเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เปิดเผยเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย หรือ “ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก” เริ่มจากทางใต้ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 12.19 น. จากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย ไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อย ๆ และจะสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12.17 น.