นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงาน Northern Thailand Local BCG Plus Fair 2023 ที่ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค. 2566 ว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันสินค้าที่มีศักยภาพและมีคุณภาพภายใต้โครงการ Local BCG Plus ได้แก่ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม ที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการคัดเลือกจากผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ และช่วยสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

โดยในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้คัดเลือกสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ทั้งสินค้าในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 50 รายการ มาจัดแสดงและจำหน่าย และยังได้จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่าย โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อสินค้าภายในงานและการเจรจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ส่วนกำหนดการจัดงานครั้งต่อไป จะจัดที่ภาคใต้ วันที่ 10-14 พ.ค. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 หน้าร้าน H&M ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ สงขลา ภาคตะวันออกฉียงเหนือ วันที่ 18-22 พ.ค. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 (หน้า CPS) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14-18 มิ.ย. 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 หน้า H&M ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร และที่กรุงเทพฯ ที่งาน Thailand Local BCG+ Expo 2023 ช่วงเดือน ส.ค. 2566 จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำหรับโครงการ Local BCG Plus เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม และเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านทีมงานเซลส์แมนจังหวัด และทีมเซลส์แมนประเทศ และจะช่วยเชื่อมโยงการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชน.