กลุ่มดีเซล
-ดีเซล B20 ลิตรละ 32.94 บาท
-ดีเซล ลิตรละ 32.94 บาท
-ดีเซล B7 ลิตรละ 32.94 บาท
-ไฮ พรีเมียม ดีเซล B7 ลิตรละ 42.16 บาท

กลุ่มเบนซิน
-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.79 บาท
-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.34 บาท
-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.38 บาท
-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.65 บาท
-เบนซิน ลิตรละ 43.44 บาท