เพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความเผยว่า จันทร์เต็มดวงคืน 5 พ.ค.นี้ จะเกิด “จันทรุปราคาเงามัว” โดยระบุว่า “วันที่ 5 พ.ค. ถึงเช้ามืด 6 พ.ค. 66 จะเกิดปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเงามัว เวลาประมาณ 22.14 – 02.31 น. ตรงกับคืนดวงจันทร์เต็มดวง ขณะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์จะสว่างลดลงเพียงเล็กน้อย สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยาก

ดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลาประมาณ 22.14 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 และเข้าสู่เงามัวมากที่สุดเวลาประมาณ 00.22 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จากนั้นจะค่อยๆ เคลื่อนออกจากเงามัว จนสิ้นสุดปรากฏการณ์ในเวลาประมาณ 02.31 น. สังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก มองด้วยตาเปล่าไม่ชัดเจน

เนื่องจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน และไม่ได้ผ่านเข้าไปในบริเวณเงามืด ดวงจันทร์จึงไม่ปรากฏเว้าแหว่ง จะยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่มีความสว่างในส่วนที่อยู่ในเงามัวลดลงเท่านั้น หากถ่ายภาพเปรียบเทียบความสว่างขณะเกิดปรากฏการณ์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาในประเทศไทยครั้งต่อไป จะเกิดเป็น “จันทรุปราคาบางส่วน” ตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2566

ขอบคุณข้อมูลและภาพ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ