เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายสุชาติ ไกรเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านปากวีป ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ว่า ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ ทำให้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านปากวีป ต.คักคัก จนข้าวของเสียหาย ขนขึ้นที่สูงไม่ทันจำนวน 13 หลัง เบื้องต้นได้เข้าให้การช่วยเหลือขนย้ายของไว้ที่สูงเป็นการชั่วคราวก่อน ขณะที่ในลำคลองสองแพรก อ.เมืองพังงา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวผจญภัย ล่องแพยาง พบว่ามีน้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากเต็มลำคลอง ทำให้ ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา ได้ประกาศให้ผู้ประกอบการล่องแพยางทุกราย หยุดให้บริการก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์น้ำป่าคลี่คลาย

ทางด้านห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งข้อมูลการเตือนภัยเตือนภัยเฝ้าระวัง (สีเขียว) ด้วยปริมาณน้ำฝนบ้านบางวัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 102.0 มิลลิเมตร บ้านบางใหญ่ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 111.0 มิลลิเมตร บ้านหัวสวน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 121.0 มิลลิเมตร บ้านศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 150.0 มิลลิเมตร บ้านดอกแดง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.0 มิลลิเมตร บ้านบางกุ่ม ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 124.5 มิลลิเมตร เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ให้อำเภอดำเนินการตามขั้นตอนรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย มายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ทราบทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลง.