เมื่อวันที่ 6 ก.ค.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาปิดโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ บริษัทบีฟู้ดส์ โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นเนล  ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด Deep cleaning และให้บริษัทฯ จัดทำแผนและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในโรงงานก่อนจะเปิดดำเนินการตามปกติ เป็นระยะเวลา  14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็นพนักงานของบริษัทและที่เกี่ยวข้อง รวม 194 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ที่มีอยู่ประมาณ 6,700 คน โดยพบการกระจายจากโรงไก่สดไปยังโรงนึ่ง  เนื่องจากพนักงานอยู่ร่วมบ้านกัน และยังไปสู่คนในครอบครัวที่มีภูมิลำเนาในหลายอำเภอของลพบุรีและ จ.ใกล้เคียง  ซึ่ง สสจ.ลพบุรีและทีมสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคมได้เข้าไปตรวจเชิงรุก  2 ครั้ง  จนมีการพบผู้ติดเชื้อดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

โดยในวันนี้เข้าตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงาน ครั้งที่ 3 อีกประมาณ 2,000 กว่าคน เพื่อค้นหาผู้ป่วย  ซึ่งมีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มอีกมากกว่า 50 คน   ส่วนพนักงานที่ต้องหยุดเนื่องจากบริษัทปิดนั้น ได้แจ้งให้บริษัทกำกับดูแลไม่ให้ออกนอกพื้นที่ ให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา  14 วัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอจะเข้าไปกำกับดูแลด้วย.