พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้น 0.50 บาท/ลิตร พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 และพรีเมียมดีเซล B7 เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 29 ส.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 47.84, แก๊สโซฮอล์ 95 = 40.05, อี 20 = 37.74, แก๊สโซฮอล์ 91 = 39.78, อี 85 = 38.19, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 45.34, กลุ่มดีเซล 31.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 42.24 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร