เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนิน สนามหลวง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 22/2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระ 9 วาระ โดยมีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้

1.รับทราบกรณี ศาลอาญามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้น กรณี ข้าราชการตุลาการกระทำการอันเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัยในการพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว จำนวน 3 ราย

2.พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการ กรณีมีพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อไป จำนวน 1 ราย

แหล่งข่าวจากศาลยุติธรรมรายงานว่า สำหรับที่มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตุลาการ 3 ราย กรณีเรื่องการปล่อยชั่วคราว เป็นคำสั่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้พิพากษา 3 ราย เป็นระดับรองอธิบดีผู้พิพากษาในศาลอาญา เกี่ยวกับเรื่องการให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ประกันตัว

ส่วนกรณีที่ 2 ก.ต. เห็นว่ามีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้พิพากษาที่ถูกตั้งสอบเป็นระดับรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการแทรกแซงจนมีการเพิกถอนหมายจับ นายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในคดีสมคบฟอกเงิน ทุนมินลัต ซึ่งตอนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีการสอบผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 คน มีอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาโดนสอบด้วย แต่มาหลุดในชั้น ก.ต.

ใน 2 ประเด็นดังกล่าว มีการวิจารณ์ในกลุ่มตุลาการถึงความขัดแย้งในหน่วยงาน ซึ่งตัวรองอธิบดีศาลอาญาที่ถูก ก.ต. ตั้งสอบวินัยร้ายแรงในวันนี้ ก็มีชื่อเป็น 1 ใน 3 ที่ถูกอธิบดีศาลอาญาตั้งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยชั่วคราวด้วย

สามารถอ่านผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 22/2566 ได้ที่นี่…คลิก