เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก Pang Cha – ปังชา World Class Thai Tea โพสต์แถลงการณ์ ระบุว่า สืบเนื่องจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจากกรณีภาพวาดลายเส้นผู้หญิงไทยที่พิมพ์อยู่บนฉลากของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ภายใน ร้านลูกไก่ทอง และร้านปังชา ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันหลายจุดกับภาพปฏิทินรีเจนซี่ ปี 2550 ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก)

ทางร้านได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ในฐานะของผู้บริหารร้านลูกไก่ทอง และร้านปังชา กราบขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้ส่งผล กระทบต่อทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางบริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย จำกัด และคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช(ครูบิ๊ก) พร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทางร้านลูกไก่ทอง และร้านปังชา ไม่มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นผลงานของคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก) และไม่มีเจตนาสร้างความเสียหายให้เกิดกับคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก) ทั้งสิ้น

ทางผู้บริหารร้านปังชา รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้รีบติดต่อไปยังคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก)โดยตรง เพื่อขอชี้แจงเจตนารมณ์ การใช้ภาพเพื่อแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ซึ่งทาง ร้านปังชา ใคร่ขอขอบพระคุณ คุณพีรมณฑ์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก) เป็นอย่างมาก ที่ให้ความกรุณาและคำชี้แนะ รวมถึงให้แนวทางเรื่องภาพต่อทางร้านปังชาอย่างดี ทั้งนี้ ใคร่ขอโทษต่อ คุณพีรมณฑ์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก) อีกครั้งเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรลงในเอกสารฉบับนี้ และกราบขออภัยเป็นอย่างสูงต่อ บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย จำกัด

ทีมผู้บริหารร้านลูกไก่ทอง และร้านปังชา ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบกระเทือนต่อทุกฝ่ายในวงกว้างและพร้อมยินดีแก้ไขในข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ทุกทาง

อย่างไรก็ตามภาพที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์นั้นเป็นภาพเก่า ซึ่งขณะนี้เราได้ยกเลิกใช้ภาพวาดนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565.