เมื่อวันที่ 18 ก.ย. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพ “ดาวศุกร์สว่างที่สุด” ช่วงรุ่งสาง เช้า 18 ก.ย. 66 ปรากฏสว่างที่สุดครั้งที่ 2 และเป็นครั้งสุดท้ายในรอบปีนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวมีดาวพุธปรากฏถัดลงมา สังเกตได้ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

ดาวศุกร์สว่างที่สุด (The Greatest Brilliancy) เป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่ และโคจรห่างจากโลกในระยะที่เหมาะสม อาจมีค่าอันดับความสว่างปรากฏมากถึง -4.6 (ดวงจันทร์เต็มดวง มีค่าอันดับความสว่างปรากฏ -12) สำหรับในช่วงวันอื่น ๆ แม้ดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่า แต่ด้วยตำแหน่งที่อยู่ห่างจากโลก และขนาดปรากฏที่ลดลง ความสว่างจึงลดลงตามไปด้วย ส่วนปรากฏการณ์ดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งถัดไป จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันที่ 10 ม.ค. 68 ทางทิศตะวันตก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า.