ที่วัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม คณะกรรมการพัฒนาสตรีจ.สมุทรสงคราม สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม และสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงครามได้ร่วมกันจัดโครงการสตรีร่วมใจปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 โดยปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรบริเวณที่ดินว่างเปล่าของวัดทุ่งเศรษฐี เมื่อพืชผักเจริญเติบโตจะได้เกิดการแบ่งปันโดยไม่ต้องซื้อหา เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน โดยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ก่อนจะร่วมกับ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการ จ.สมุทรสงคราม นางอรสา ชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.สมุทรสงคราม และผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ เช่น ต้นโหระพา กะเพรา มะเขือ พริกขึ้หนู มะนาว คะน้า มะละกอ ฯลฯ นอกจากนี้พระครูสังฆรักษ์วิทยา ญาณธรรมโม เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี ยังได้ร่วมปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว เพื่อนำมาเป็นยารักษาโรคโควิดอีกด้วย 

สำหรับโครงการสตรีร่วมใจปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิดครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันหลายแห่งใน จ.สมุทรสงคราม ประกอบด้วยที่วัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ วัดอลงกรณ์ ต.บางช้าง อ.อัมพวา วัดบางคณฑีใน ต.บางคนที อ.บางคนที และที่บ้านบางตะบูน หมู่ 4 ต.ลาดใหญ่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม

นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการ จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่และสนับสนุนนโยบายการสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งช่วยเหลือชุมชนระยะยาวในรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารในลักษณะ “ตู้เย็นข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” โดยทุกอำเภอได้ดำเนินปลูกผักสวนครัวตามวัดวาอาราม หมู่บ้าน และชุมชน ที่มีพื้นที่ว่างเปล่าทำให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนมีอาหารกินซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชน และยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หลายคนต้องตกงานไม่มีรายได้ในการดำรงชีพ อย่างไรก็ตาม กลุ่มสตรีจะได้สานต่อกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆให้เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป