เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 กันยายน ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 419 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการกีฬาฯ ประกอบด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ นายเอกการ ซื่อทรงธรรม นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ คณะกรรมาธิการฯ และคณะที่ปรึกษา นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 39 เพื่อพิจารณาการร้องเรียนกรณีการทุจริตฉ้อโกงเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพรระบรมราชูปถัมภ์ และการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการสถานที่ออกกำลังกายและฟิตเนส ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในระบบซูม ระหว่าง คณะกรรมาธิการฯ ,นายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ประธานกลุ่มผู้ประกอบการสถานออกกำลังกายและผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย และนายพัสสพงศ์ พิทักษ์พูลสิน เลขานุการกลุ่มผู้ประกอบกิจการสถานออกกำลังกายและผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ผู้ร้องและ ผู้รับผิดชอบในการออกคำสั่งจาก ศบค. ประกอบด้วย นายสรพงศ์ ศรียานงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ศปก.ศบค., นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, นางภาวิณา อัศวมณีกุล ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง ผอ.อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 และ นายถนอม โพธิ์ทอง รอง ผอ.ฝ่ายตรวจสอบ 2 ปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มผู้ประกอบการระบุว่าไม่สามารถที่จะแบกรับปัญหานี้บางรายปิดกิจการ บางรายกำลังจะต้องเลิกกิจการจึงต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหาวิธีหรือมาตรการเข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะการที่จะหาวิธีเจรจาในการนำทรัพย์สินหมายถึงเครื่องออกกำลังกายมาตีประเมินเป็นทรัพย์สินเพื่อแก้ปัญหาสินเชื้อที่มีอยู่ในแต่ละราย

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เป็นการรับฟังความเห็นและความเดือดร้อนที่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ ว่าการช่วยเหลือที่ผ่านมาของ ศบค.มีการตกหล่นและไม่ทั่วถึงอย่างไร ซึ่งได้ประชุมผ่านซูมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอจากผู้ร้องและ ศบค.- คณะกรรมการควบคุมโรค – ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมาธิการเป็นสื่อกลาง และได้ข้อสรุปเบื้องต้น กมธ.กีฬาฯ จะผลักดันให้เปิดการออกกำลังกายฟิตเนสเร็วขึ้น ที่ขึ้นอยู่ว่าผ่านเกณฑ์การควบคุมโรคหรือไม่ เรื่องที่สองคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการฟิตเนสในทุกพื้นที่ และการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับ ผู้ฝึกสอนในสถานประกอบการฟิตเนสการเยียวยา รวมไปถึงผลักดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ดูแลมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการที่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อของธนาคาร ตามนโยบายของรัฐบาล โดยทาง กมธ.กีฬา จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของประชาชน