เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายมงคล เล้าศรีอารยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยกล่าวถึง กรณีที่ โพล “เดลินิวส์ X มติชน : รัฐบาลเศรษฐา ควรแก้ปัญหาอะไร” เปิดกว้างให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการไปยังรัฐบาลว่า อยากให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปากท้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นกว่านี้ เช่น ลดค่าครองชีพ รวมทั้งลดต้นทุนภาคเอกชน ทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ที่ยังอยู่ในระดับสูง และให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ จากต่างชาติ

รวมทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาล อยากให้แต่ละโรงพยาบาล มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดีทันสมัยกว่าเดิม บุคลากรทางการแทพย์ โดยเฉพาะโรงพยาบาลประจำอำเภอ ควรจะมีเครื่องมือทันสมัยกว่านี้ ส่วนด้านกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองผู้กระทำผิด ทำให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจทำงานยาก น่าเห็นใจเพราะทำงานลำบากกว่าเดิม ดังนั้น คนที่ทำกระทำผิดน่าจะพิจารณาว่าไม่ควรให้สิทธิมากเกินไป ขอฝากนายกฯ เศรษฐา ถ้าทำได้เชื่อว่าจะเป็นอะไรที่ประชาชนชื่นชอบมาก

นายอุทัย ดำรงธรรม ประธานหอการค้า จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า เป็นเรื่องดี เพราะประชาชนจะได้มีช่องทางสื่อสารปัญหาและความต้องการในพื้นที่ไปยังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำรัฐบาล เพื่อจะได้รับรู้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรก เพราะเมื่อปัญหาปากท้องดีขึ้น การเมืองและเรื่องอื่นๆ ก็จะดีตาม แต่ไม่เห็นด้วยกับการแจกเงิน และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบัน เพราะจะทำให้เงินเฟ้อ ทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ค่าแรงขั้นต่ำมากกว่าวันละ 400 บาทอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเพิ่มค่าแรงแต่ให้ไปลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างอื่นๆ เพราะการลดค่าครองชีพให้ต่ำลงจะทำให้ประชาชนอยู่ง่ายขึ้น อีกทั้ง จ.สมุทรสงคราม เป็น 1 ใน 22 จังหวัดชายทะเล ที่ประชาชนไม่น้อยประกอบอาชีพประมงทะเล และยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงควรรีบแก้ปัญหาให้พวกเขา

นายอุทัย กล่าวว่า อีกเรื่องที่อยากฝากไปถึงรัฐบาลนี้ คือปัญหาที่ทับซ้อนของแต่ละจังหวัดสามารถส่งตรงถึงส่วนกลางได้ไหม เพราะการที่รัฐบาลไม่ได้รับฟังจากประชาชนโดยตรง และรัฐบาลออกนโยบายมาก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุด จึงควรมีคณะทํางานเป็นศูนย์กลางในแต่ละจังหวัดเ พื่อรับข้อมูลจากประชาชนโดยตรงแล้วสะท้อนไปยังรัฐบาล เช่นที่ เดลินินิวส์ กับ มติชน กำลังทำอยู่ตอนนี้ โดยเป็นคณะทำงานกลางที่ตั้งมาหรือจะเป็นองค์กรเอกชน เช่นหอการค้าจังหวัดก็ได้ เพราะแต่ละพื้นที่มีปัญหาไม่เหมือนกัน หลายเรื่องซ้อนกันอยู่ และควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงอยากให้ประชาชนที่รู้และได้รับผลกระทบของปัญหา มาร่วมกันทำโพล เดลินิวส์ X มติชน กันให้มากๆ เพื่อส่งปัญหาให้รัฐบาลรับทราบ เพื่อจะได้แก้ปัญหาตรงจุด

นายบุญชู หรือนายกหลอ นิลถนอม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ให้ความสนใจร่วมทำโพล เดลินิวส์ X มติชน พร้อมกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ที่ทางเทศบาลนครอ้อมน้อยรับผิดชอบดูแลประชาชนนั้น มองว่า อันดับแรกเลยต้องมองในเรื่องของปากท้องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านๆ มา จะรับทราบถึงปัญหานี้ และพยายามแก้ปัญหาให้การช่วยเหลือ แต่ไม่จริงจังชัดเจน ไม่เน้นให้ตรงกับปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลคือ ด้านสาธารณสุข สุขภาพ ก็นับว่าสำคัญเช่นกัน จากตัวเลขจะพบว่า ปีนี้ผู้สูงอายุจะมีมากเพิ่มขึ้น เสี่ยงเรื่องเจ็บป่วย จึงจำเป็นต้องดูแลสุขภาพแต่เนิ่นๆ ซึ่งถ้าผู้สูงอายุสุขภาพดี งบประมาณที่ต้องมาใช้ในการรักษาพยาบาลก็จะน้อยลง