เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (19 ต.ค.) ที่ชายหาดแหลมปะการัง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายทรงวุฒิ แสงไฟ พร้อมด้วย นายไพวารี โลหกุล นายวุฒิพงษ์ กวดกิจการ นายไกรวิทย์ พุ่มไม้ นายทวิชา จงไกรจักร และนางสาวปรัชญา จันทร์ทิพย์วารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมศิลปะบนชายหาด (Art on the beach) โดยทีมงาน Harmonious (ฮาโมเนียส) ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบการวาดภาพบนผืนทราย โดยการนำเอาเอกลักษณ์ลายไทย มาเป็นส่วนประกอบของลวดลายในการวาดภาพร่วมกับเอกลักษณ์ประจำจังหวัดพังงา ในชื่อโครงการ “ศิลปะบนชายหาด” (Art on the beach)

โดยกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะมี 3 จังหวัด ได้แก่ จ.พังงา (แหลมปะการัง), จ.ภูเก็ต (ชายหาดกะรน) และ จ.กระบี่ (ชายหาดนพรัตน์ธารา) สำหรับการวาดภาพในจังหวัดพังงานั้น ศิลปินผู้วาดภาพต้องการแสดงให้เห็นถึงการนำเอาลวดลายไทยและเอกลักษณ์ของ “เต่าทะเล” ซึ่ง จ.พังงา นับเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ที่นับวันใกล้จะสูญพันธุ์ ให้ประชาชนชาวพังงาทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์

ด้าน นายทรงวุฒิ แสงไฟ ผู้รับผิดชอบโครงการและศิลปินผู้วาดภาพ กล่าวว่า กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ในรูปแบบผลงานศิลปะบนผืนทราย ในชื่อผลงาน “เต่ากำลังบิน” เพื่อเป็นการสื่อความหมายว่า “เต่า” หมายถึง สัตว์ทะเลที่ควรได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่จังหวัดพังงาและประเทศไทย “การบิน” หมายถึง ความอิสระที่ไร้ขอบเขตของงานศิลปะ.