วันที่ 6 ก.ค. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานประจำสถานี โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย มีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้ รายที่ 1 พนักงานประจำสถานี สถานีสีลม วันที่ 20 – 23 มิ.ย.64 เวลา 14.00 – 23.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีสีลม, วันที่ 24 มิ.ย. วันหยุด, วันที่ 25 มิ.ย. เวลา 06.30 – 15.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีสีลม ช่วงเย็นเริ่มมีอาการไอ และมีไข้สูง, วันที่ 26 มิ.ย. ไปพบแพทย์ ครั้งที่ 1แพทย์ระบุว่าเป็นไข้ เจ็บคอ, วันที่ 27 มิ.ย. ลาหยุด

วันที่ 28 มิ.ย. ไปพบแพทย์ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไอถี่ขึ้นและมีน้ำมูก แพทย์ระบุว่าเป็นไซนัสอักเสบ, วันที่ 29 มิ.ย. ไปพบแพทย์ ครั้งที่ 3 เนื่องจากมีไข้ขึ้นสูง ไอ หอบเหนื่อย แพทย์ระบุว่าเป็นไซนัสอักเสบ, วันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค. วันหยุด, วันที่ 3 ก.ค.64 ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาล, วันที่ 4 ก.ค. โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รายที่ 2 พนักงานประจำสถานี สถานีบางพลัด วันที่ 21 – 24 มิ.ย. เวลา 22.00 – 07.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีบางพลัด, วันที่ 25 – 27 มิ.ย. วันหยุด, วันที่ 28 – 29 มิ.ย. เวลา 06.30 – 15.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีบางพลัด, วันที่ 30 มิ.ย.–1 ก.ค. เวลา 06.30 – 15.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีบางพลัด และรู้สึกไม่สบาย, วันที่ 2 ก.ค. วันหยุด, วันที่ 3 ก.ค. ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และวันที่ 4 ก.ค. โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

และรายที่ 3 พนักงานประจำสถานี สถานีบางพลัด วันที่ 21-23 มิ.ย. เวลา 14.00 – 23.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีบางพลัด, วันที่ 24-25 มิ.ย. วันหยุด, วันที่ 26-29 มิ.ย. เวลา 06.30 – 15.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีบางพลัด, วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 08.00 – 17.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีบางพลัด, วันที่ 1 ก.ค. วันหยุด, วันที่ 2 ก.ค. วันหยุด ปวดศีรษะ, วันที่ 3 ก.ค. ลาหยุด อาการป่วยไม่ดีขึ้น จมูกไม่ได้กลิ่น, วันที่ 4 ก.ค. ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และวันที่ 5 ก.ค. โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้พนักงานทั้ง 3 ราย ขณะปฏิบัติงานพนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดให้ไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณสถานีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19