จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมโปรแกรมเมอร์ขายโปรแกรม เพื่อโอนเงินและปลดล็อกการสแกนใบหน้าในแอปธนาคาร เพื่อทำให้การโอนเงินสามารถโอนผ่านโปรแกรมและให้ยกเลิกเงื่อนไขการสแกนใบหน้า ในกรณีที่มีการโอนเงินที่มีจำนวนตั้งแต่ 50,000 บาท นั้น

ล่าสุดสมาคมธนาคารไทย ได้ชี้แจงออกมาแล้ว 1.โปรแกรมดังกล่าว ไม่สามารถใช้กับบัญชีลูกค้าทั่วไปได้ 2.การโอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทต่อครั้ง และ 200,000 บาทต่อวัน ยืนยันว่า ยังต้องยืนยันตัวตนโดยสแกนใบหน้า 3.ระบบโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารมีความปลอดภัย และมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้หากพบธุรกรรมผิดปกติหรือมีข้อสงสัย ขอให้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือสาขาของธนาคารที่ลูกค้าใช้งานทันที เพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของธุรกรรม โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด หรือแจ้งไปยังสายด่วน 1441 ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัยออนไลน์

รวมเบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888 กด 001
 • ธนาคารกรุงไทย 0-2111-1111 กด 108
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572 กด 5
 • ธนาคารกรุงเทพ 1333 หรือ 0-2645-5555 กด*3
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7575
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต 1428 กด 03
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 0-2626-7777 กด 12
 • ธนาคารทิสโก้ 0-2633-6000 กด*7
 • ธนาคารไทยเครดิต 0-2697-5454
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0-2359-0000 กด 8
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 0-2165-5555 กด 6
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 0-2679-5566 กด 4
 • ธนาคารยูโอบี และธนาคารซิตี้แบงก์ 0-2344-9555
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 0-2629-5588 กด 4
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1302 กด 6
 • ธนาคารออมสิน 1115 กด 6
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-2645-9000 กด 33
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0-2555-0555 กด*3

(ที่มา สมาคมธนาคารไทย ณ 8 พ.ย.)