โครงการแจกเงินดิจิทัล Digital Wallet 10,000 บาทของรัฐบาล “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ที่ได้แถลงเปิดรายละเอียดว่าจะต้องออก พ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท ครอบคลุมจำนวนผู้ได้รับสิทธิ 50 ล้านคน ลดลงจากเดิมที่รัฐบาลจะแจกทั้งหมด 56 ล้านคน (ตามนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย) เนื่องจากมีการกำหนดเกณฑ์รับสิทธิใหม่

เกณฑ์เดิม

 • คนอายุ 16 ปีขึ้นไป ได้รับสิทธิ 54.8 ล้านคน ใช้เงิน 548,000 ล้านบาท

เกณฑ์ใหม่ ต้องผ่านเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อนี้

 • 1.คนอายุ 16 ปีขึ้นไป 2.เงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาท 3.เงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

ถูกตัดสิทธิ

 • คนมีเงินเดือนเกิน 70,000 บาท จำนวน 1.3 ล้านคน
 • คนมีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท จำนวน 3.5 ล้านคน
 • ถูกตัดสิทธิ 4.8 ล้านคน ทำให้ยอดผู้ได้รับสิทธิ์เหลือ 50 ล้านคน ใช้เงิน 499,775 ล้านบาท

ข้อควรรู้ โครงการเงินดิจิทัล Digital Wallet

 • ใส่เงิน 10,000 บาทในกระเป๋าเงินดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตัง
 • ต้องใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชน
 • เงินต้องใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม 2567
 • โครงการสิ้นสุด เมษายน 2570
 • ประชาชนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
 • ใช้ซื้อของอุปโภค บริโภคเท่านั้น

(ที่มา : เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66 และข้อมูลจากพรรคเพื่อไทย ณ 10 พ.ย. 66)