น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ยกเลิกแนวคิดโครงการความร่วมมือลาดตระเวนของตำรวจจีนหลังจากสื่อสารสู่สาธารณะ โดยชื่อโครงการที่มีคำว่าลาดตระเวน ทำให้มีเสียงสะท้อนในสังคมเกิดขึ้นหลากหลายมุมจนกลายเป็นกระแสเชิงลบออกมา ซึ่งโครงการนี้ยังไม่ได้เริ่ม จึงขอน้อมรับทุกเสียงสะท้อน พร้อมทั้งขออภัยที่ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญด้วย

ซึ่งในข้อเท็จจริง แนวคิดของโครงการนี้ เป็นความร่วมมือในการประสานข้อมูล ระหว่างตำรวจสองประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีน พร้อมกับการเชิญตำรวจของจีนมาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวของไทย เพื่อให้มั่นใจว่า เราได้มีการยกระดับดูแลนักท่องเที่ยว โดยมีเจตนาที่ดีเรื่องความร่วมมือช่วยกันทำให้นักท่องเที่ยวจีนเกิดความมั่นใจ หรือตัดสินใจเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ ตนมีเจตนาที่ดี พยายามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีน เลือกไทยเป็นจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ อาจเป็นการใช้คำสื่อสารไม่ตรงความหมาย จึงทำให้ผู้คนในสังคมกังวลกับแนวคิด ซึ่งสื่อออกไปแล้วความหมายไม่เหมือนกับสิ่งที่ต้องการจะดำเนินการ จึงต้องขออภัยกับทุกคนด้วย