สำหรับในมุมของความยั่งยืนนั้น วันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่า…เรื่องนี้ควรที่จะเป็นความรับผิดชอบของใคร

การบรรทุกนํ้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการต่างก็ทราบเรื่องนี้กันดี ทำให้ต้องคำนวณปริมาณ นํ้าหนัก เส้นทาง และเวลาให้ถูกต้องตามมาตรฐานกับกฎหมายเสมอ เพราะถ้าทำผิดพลาด หรือลักลอบทำสิ่งผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดี แต่ถ้าการลักลอบนั้น มีผู้สมรู้ร่วมคิดวงกว้าง ทำเป็นมองไม่เห็น ไม่ยอมบังคับใช้กฎหมาย หรือแอบอำนวยความสะดวก อันนี้ก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องของธรรมาภิบาล ที่ตรงกับ SDG หัวข้อที่ 16 ซึ่งนักข่าวกระแสหลักได้กำลังขุดคุ้ยเรื่องนี้กันอยู่ แต่นักข่าวสายความยั่งยืนเองนั้น ก็กำลังตามสืบค้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรณีนี้ว่าต้องทำกันตลอด supply chain โดยมีคำถามว่าบริษัทผู้รับเหมาที่ว่าจ้างบริษัทขนส่งแห่งนี้ มีมาตรฐานความยั่งยืนแค่ไหน หรือมีข้อตกลงเรื่องมาตรฐานขนส่งอย่างไร หรืออาจไม่มี หรือมีแต่ไม่ได้ทำ ซึ่งเรื่องนี้บริษัทผู้รับเหมาต้องมีส่วนรับผิดชอบแน่นอน

แล้วบริษัทผู้รับเหมาทำงานก่อสร้างให้ใคร เป็นโครงการอะไร เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ รวมถึงเคยได้รางวัลความยั่งยืนระดับใด เรื่องนี้นักข่าวสายความยั่งยืนก็ต้องติดตามสอบถามถึงมาตรฐานความยั่งยืนให้ครบวงจร โดยอุบัติเหตุครั้งนี้แค่ครั้งเดียว ถ้าอยู่ในประเทศที่มีมาตรฐานความยั่งยืนสูง ที่มีกฎหมายและการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง หรือมีผู้บริโภคกับชุมชนรอบ ๆ โครงการที่มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม หรือมีนักลงทุนที่ใส่ใจ ESG เรื่องนี้ก็จะมีผลกระเทือนต่อโครงการก่อสร้างและบริษัทอย่างคาดเดาไม่ได้เลย ยิ่งถ้าไม่รีบออกมาสื่อสาร เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสาเหตุแห่งปัญหาและการแก้ไขปัญหาแล้ว กรณีเหล่านี้ ก็จะไม่ต่างอะไรกับปัญหาคานทางด่วนถล่ม ทางเลื่อนตัดขาคน นํ้ามันรั่วกลางทะเล หรือแม้แต่ไรเดอร์
ส่งอาหารที่ขี่รถย้อนศรหรือขับขี่บนฟุตปาธ เพราะอุบัติเหตุที่เกิดในห่วงโซ่ธุรกิจ ย่อมไม่พ้นความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการ แม้จะบอกว่าเป็นการ outsource แต่บริษัทก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกัน และนี่คือการถอดรหัสความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ของกิจการ ที่นับวันจะมีความเสี่ยงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการจัดการ มาตรฐานของบุคลากร และมาตรฐานของธรรมาภิบาล ซึ่งถ้าไม่เร่งยกระดับมาตรฐานเหล่านี้ ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้ เรียกว่าตอนนี้ เมื่อมองเห็นสติกเกอร์ดาวสีเขียวแล้ว ก็ทำให้รู้สึกหวาดเสียวไปสุดห่วงโซ่ความรับผิดชอบต่อสังคม.