ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันว่า ยังมีตัวเลขการติดเชื้อสูง โดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องช่วยลดตัวเลขการติดเชื้อให้น้อยลง และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยปัญหาแรงงานประเทศเพื่อนบ้านหลบหนีเข้าเมืองยังเป็นปัญหาหนึ่งที่ให้ความสำคัญ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง ในจังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 128 อำเภอ 31 จังหวัด ประสานความร่วมมือกับตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาทำงานในประเทศอย่างเข้มงวด

โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด การลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง เบื้องต้นที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหาหลบหนีเข้าเมือง ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิง ได้จำนวน 2,534 คน ซึ่งล่าสุดสามารถจับกุมแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติได้ที่จังหวัดสระแก้วอีกจำนวน 9 คน
นอกจากนี้ได้ปล่อยขบวนรถปันสุขมหาดไทย จากความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นำสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค อาทิ ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดเชื้อ หรือชุด (PPE) /หน้ากากอนามัย /สเปรย์แอลกอฮอล์ /ข้าวสาร /อาหารแห้ง /อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน /ทยอยให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว สามารถช่วยชาวบ้านในชุมชน 6,750 ครัวเรือน ผู้เดือดร้อน คนยากไร้ คนไร้ที่พึ่งกว่า 10,000 ราย