นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ จ.สตูล นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าแพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สาคร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าแพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ สมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.ท่าแพ 7 และบัณฑิตอาสา ร่วมกับ นางนงคราญ ธรรมเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อติดตามอาการป่วยฯ และสร้างขวัญกำลังใจผู้ป่วย ฯ จำนวน 3 ราย


ประกอบด้วย ด.ญ.ฟิรดาวส์ อิสนี อายุ 11 ปีอยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ 9 (บ้านนาแก้ว) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ ป่วยด้วยโรคที่ได้รับการวินิจฉัยพัฒนาการล่าช้า อ่อนแรงครึ่งซีกขวาช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้โดยการใช้รถช่วยเดินฯ ด.ช. อภินันท์ ญาติทอง อายุ 5 ปีอยู่บ้านเลขที่ 117/1 หมู่ 4 (บ้านปลักหว้า) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพป่วยด้วยโรคที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต อาการปัจจุบันสูงดี น้ำหนักตามส่วนสูงฯ ด.ช. วัชพัฒน์ ทิพย์วรรณ อายุ 7 ปีอยู่บ้านเลขที่ 142/2 หมู่ 2 (บ้านสาคร) ต.สาคร อ.ท่าแพ ป่วยด้วยโรคที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมหมวกไต อาการปัจจุบันสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักตัวเพิ่ม ออกกำลังกายได้ดี ไม่เหนื่อย ร่าเริง รับประทานอาหารได้ปกติ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสตูลได้มอบถุงธารน้ำใจ รายละ 1 ชุด เงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาทให้กับผู้ป่วย และครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ