นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีและเนื่องในโอกาสครบรอบ 239 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยการจัดแสดง “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล” วันที่ 21-30 เม.ย. 2564 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ นั้น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) ใช้เทคโนโลยีที่มีรูปแบบสำหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะเสมือนผู้เข้าชมอยู่ในสถานที่จัดงานจริงผ่านระบบออนไลน์โดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสแกนผ่าน QR code หรือ www.ใต้ร่มพระบารมี 239 ปีกรุงรัตนโกสินทร์.com

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมแรก นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาลที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินผ่านวิดีโอและแอนิเมชั่นทั้งหมด 10 ตอน ได้แก่ 1.ปฐมกาลแห่งแผ่นดิน 2.งานศิลป์งามวรรณกรรม 3.เลิศล้ำเศรษฐกิจ 4.เฟื่องฟูแนวคิดอารยะ 5.เรืองวัฒนะ สู่สากล 6.มากล้นการศึกษา 7.คุณค่าประชาธิปไตย 8.หลอมรวมใจสามัคคี 9.พระบารมีสถิตใจ และ 10.เพื่อผองไทยเพื่อแผ่นดิน กิจกรรมที่สอง นิทรรศการแสดงภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ รับชมภาพถ่ายทรงคุณค่าที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์และแสดงถึงวิวัฒนาการบ้านเมือง กิจกรรมที่สาม การสาธิตอาหารไทยพื้นบ้านที่หาชิมและหาชมได้ยากและแสดงถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่มีผักและสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการสาธิตขั้นตอนการทำที่เกิดจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญามาผสานกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วยอาหารคาว เช่น แกงต้มเปรอะ ต้มยำปลาช่อนสูตรโบราณและอาหารหวาน เช่น ขนมพระพาย ขนมบุหงาบูดะ เป็นต้น กิจกรรมที่สี่ การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) จำนวนทั้งหมด 80 ร้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยศิลปินแห่งชาติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” และ “ภูมิศาสตร์ คุ้งน้ำบางกอกกับการตั้งเมืองกรุงเทพฯ”