เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องยางพาราเถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์องค์ โดยได้สอบถามเจ้าหน้าที่ศุลกากรนายหนึ่ง เรื่องพิธีการของยางพาราที่จะผ่านพรหมแดนว่าต้องปฏิบัติแบบไหน

อันดับแรกต้องขึ้นทะเบียนกับทางศุลกากร ว่าเป็นผู้นำเข้าส่งออกสินค้าก่อนและนำเงินประกัน เพื่อมาเป็นหลักทรัพย์ ขั้นต่ำรายละ 1 ล้านบาท นำใบสั่งซื้อยางพาราของประเทศปลายทางที่ผู้ประกอบการได้ตกลงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อย และแจ้งเส้นทางขนส่ง Google Maps แล้วนำมายื่นให้กับทางศุลกากรพิจารณาเพื่อทำพิพิธีการศุลกาการขออนุญาตยางพาราผ่านพรมแดนจากประเทศเมียนมา ขออนุญาตผ่านพรมแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

หลังจากนั้นจะมีการขนถ่ายยางพาราจุดถ่ายสินค้า มีเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทหาร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการสำแดงเท็จและสิ่งผิดกฎหมายหลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ศุลกากร ติดซีนด้วยลวดตะกั่วอย่างดีรอบคันรถ มีหมายเลขรหัสของด่านศุลกากรต้นทาง ออกเอกสารยางพาราผ่านพรมแดนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านความมั่นคงตรวจสอบอีก

ขั้นตอนสุดท้ายรถที่ขนส่งยางพาราผ่านพรมแดน รวมถึงรถขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนทุกชนิด ต้องมาจอดที่ด่านศุลกากรสังขละบุรีอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบเอกสารตรวจปล่อย ระบบคอมพิวเตอร์หน้าจอระบบงานผ่านแดน รถขนส่งยางพาราผ่านพรมแดนทางกรมศุลกากรให้เวลาขนส่ง 72 ชั่วโมง จนกว่าจะถึงด่านปลายทาง ความถูกต้องอีกครั้งและตรวจสอบลวดติดซีน เพื่อให้อยู่ในความมั่นคง ไม่ให้ขาดกรณีลวดติดขาด ต้องแจ้งความและเสียค่าปรับตามระเบียบของกรมศุลกากร หลังจากนั้นรถขนส่งยางพาราผ่านพรมแดนจึงจะเดินทางได้ พร้อมด้วยหนังสือพิธิการกรมศุลกากร เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและติดตามได้ตลอดจนถึงปลายทาง

ในส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการสินค้านำเข้าและส่งออกขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการกับ ”บริษัทชิปปิ้ง“ ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ตกลงกันเองของความพึงพอใจ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร