เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่บริเวณหน้าศาลาการเปรียญวัดศิริชัยเจริญ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ดร.พระมหาสมดี โกวิโก (พระครูโกวิทสุตราภรณ์ ดร.) เจ้าอาวาสวัดศิริชัยเจริญ กล่าวว่า ได้มีพลังศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมาร่วมพิธีเททองหล่อรูปจำลอง หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ “รุ่นสมปรารถนา” พระพุทธศิริชัยมุนีศรีโนนสัง ประชานาถบุญโญภาสชาวลุ่มภู ขนาดหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว ซึ่งแล้วเสร็จในวันเดียว

โดยในพิธีมีพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้นเป็นการรำบวงสรวงของพลังสตรีศรีโนนสังร่วม 200 คน โดยมีพระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พระครูวิมลธรรมากร(หลวงตาลิน) มพระเถรานุเถระ เกจิอาจารย์ และหลวงปู่ฤาษีเกษแก้ว ร่วมนั่งอธิษฐานจิตในพิธี ท่ามกลางเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้และไกล เดินทางมาร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ และร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันต่อมา ซึ่งในช่วงเช้ามีการทอดถวายกฐินสามัคคีจากคณะศรัทธาที่มาร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ลุ้นเลข เสี่ยงดวงเกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาของหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งวันที่ 25 เวลา 17.29 น. ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว รวมถึงตัวเลขยอดกฐิน 795,769 บาท

ดร.พระมหาสมดี กล่าวต่อว่า เดิมทีหลวงพ่อใหญ่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2444 หรือเมื่อ 122 ปี โดยประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ต่อมาพระอุโบสถหลังเก่าภายในวัดศิริชัยเจริญ ได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถและวิหารหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อนำหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวโนนสัง ซึ่งทุกปีจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงในวันที่ 25 ก.พ. ของทุกปี

โดยที่หลวงพ่อใหญ่ได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงในวิหาร อาจจะไม่สะดวกในการขึ้นไปกราบสักการะ จึงได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อถึงวันสำคัญ ควรจะได้อัญเชิญหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปจำลองลงมาให้คณะศรัทธาญาติโยมได้กราบไว้สักการะได้ง่ายๆในทุกเทศกาล จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีเททองหล่อหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ “พระพุทธศิริชัยมุนีศรีโนนสัง ประชานาถบุญโญภาสชาวลุ่มภู” รุ่นสมปรารถนา ขนาดหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว ขึ้นในวันอันเป็นมหามงคล แล้วเสร็จในวันเดียว โดยเชื่อมั่นหากทุกคนได้มากราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ นึกปรารถนาสิ่งใด จะสำเร็จทุกประการ จึงได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปจำลองหหลวงพ่อใหญ่รุ่นนี้ว่า “รุ่นสมปรารถนา”

หากจะกล่าวถึงอิทธิปาฏิหาริย์หลวงพ่อใหญ่ ทุกคนจะพูดในทำนองเดียวกันว่าหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ เมื่อชาวบ้านประสบเคราะห์ภัยหรือเกิดภัยอันตราย จากโจรผู้ร้าย หรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก่อนเดินทางทุกครั้งชาวบ้านเตรียมเครื่องสักการะบูชา เพื่อไปกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ ปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้น

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว คนเฒ่าคนแก่ยังบอกอีกว่าเมื่อมีทรัพย์สมบัติ สิ่งของ เช่น วัว ควายหาย ชาวบ้านก็ได้อาศัยขอพระจากหลวงพ่อใหญ่ ปรากฏว่าได้สิ่งของเหล่านั้นกลับคืนมา บางครั้งเมื่อลูกหลานชาวโนนสังขอพรสิ่งใดจากหลวงพ่อใหญ่ ส่วนมากจะประสบความสำเร็จสมความปรารถนาทุกครั้งไป หลวงพ่อใหญ่จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวโนนสังและพุทธศาสนิกชนทั่วไป มาตราบเท่าทุกวันนี้.