“เดลินิวส์” เปิดรับสมัครงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้…
ตำแหน่ง Account Executive
รายละเอียดงาน
– จัดทำ Package นำเสนอขายให้กับลูกค้า
– นำเสนอการขายให้กับลูกค้า Direct และ Agency (หากมีคอนเนกชั่นลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความเข้าใจใน Product ที่จะนำไปเสนอขาย/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันที
– วางแผนการขายร่วมกับทีม/ประสานงานกับลูกค้า ทีมงานและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
– ดูแลและสนับสนุนยอดขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้
– เข้าใจธุรกิจการขายงานแบบผู้สนับสนุน Media, Event, Festival, Fair
– มีทักษะที่ดีในการเจรจา ต่อรอง
– มีความรับผิดชอบสูง/มนุษยสัมพันธ์ดี/มีทักษะการสื่อสาร/สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความคิดสร้างสรรค์/มีทัศนคติที่ดี/สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติพร้อมหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร(เพศชาย),สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี), รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ส่งมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัครงาน) โทรศัพท์ 0-2790-1111 ต่อ 2143 ทาง E-mail : [email protected]..