จากกรณีเด็กชายวัย 7 ขวบ อ้างตัวเป็นร่างอวตารองค์เพชรภัทรนาคานาคราชลงมาจุติ และบุตรของพระศายกมุนี และมีความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน ได้จัดกิจกรรม เวิร์คช็อป  “เชื่อม ต่อยอด ขจัด เคลียร์” เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา ในจังหวัดภูเก็ต มีประชาชนให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่วัดสวนแก้ว พระพยอม   กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว กล่าวว่า  หากอ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่น อาจมองดูแปลก เรื่องนี้พระพุทธเจ้าให้ยึดถือว่า หากใครมาชวนทำอะไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบรับแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธ ให้ดูเหตุและผลเพื่อให้ประจักษ์เห็นแจ้ง คำสอนหมวดไหนสอนอย่างไร ตรงกับพระไตรปิฎกหรือไม่ เช่น รู้เรื่องอริยสัจ เรื่องปฏิจจสมุปบาท เรื่องอิทัปปัจจยตา เรื่องสมาธิชาน เหล่านี้ว่าระยะยาว เปรียบเหมือนคนเราก่อนจะเริ่มต้นอะไรอย่าเพิ่งตีเรือท้องกลมและอย่าเพิ่งลงเรือไปง่าย ๆ ควรจะรอดูเสียก่อนว่าสิ่งที่ทำพัฒนาขึ้นหรือแย่ลง เรื่องนี้ต้องใช้เวลา หากจะรีบตัดสินใจปฏิเสธเหลวไหลคงไม่สมเหตุสมผล เพราะคำพูดดูมีหลักธรรมอยู่บ้าง แต่ความคาดเคลื่อนระยะยาวก็มีเช่นกัน ต้องคอยดูกันต่อไป