เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีหลังจากที่ชาวนาเริ่มทำการเกี่ยวข้าวนาปี บรรดาผู้ประกอบการรถรับจ้างอัดฝางก้อนในพื้นที่อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ต่างก็พากันออกอัดฟางข้าวเพื่อเตรียมส่งจำหน่ายให้กับลูกค้า เนื่องจากตอนนี้มีความต้องการฟางก้อนอัดแท่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องนำไปใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักที่กำลังมีความต้องการฟางไปใช้ในแปลงเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ราคาฟางก้อนอัดแท่งมีเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายภคพล นิลครบุรี เจ้าของรถรับจ้างอัดฟางก้อน กล่าวว่า ในปีนี้แม้ว่าในพื้นที่ในพื้นที่อ.ครบุรี จะได้โอกาสทำนาปีกันถ้วนหน้าและมีฟางให้ได้เก็บจำนวนมาก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะลดการเผาตอซังข้าว และเหลือไว้ทำปุ๋ยในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป แต่ตอนนี้ความต้องการฟางก้อนอัดแท่งค่อนข้างสูง เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือและกลุ่มผู้เพาะปลูกพืช ที่ต้องการกักตุนฟางเอาไว้ในช่วงฤดูแล้งปีหน้าที่คาดว่าจะยาวนานและรุนแรงกว่าทุกๆปี เนื่องจากสภาวะเอลนิญโญ่ ที่หลายภาคส่วนกำลังกังวล ประกอบกับในปีนี้ชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีใครจะเสี่ยงปลูกข้าวนาปรัง จนทำให้ตอนนี้อัดฟางก้อนกันแทบไม่ทันเลยทีเดียว โดยราคาฟางก้อนอัดแท่งตอนนี้หากมาหารับซื้อตามทุ่งนาราคาก็จะอยู่ที่ประมาณก้อนละ 25 ถึง 30 บาท แต่หากจำหน่ายกันตามจุดกระจายในตัวเมืองราคาก็จะขยับสูงขึ้นไปอีกเกือบเท่าตัว และคาดว่าในช่วงฤดูแล้งปีหน้าราคาก็จะขยับสูงขึ้นไปอีกกว่าเท่าตัว เพราะในปีที่แล้งราคาฟางก้อนอัดแท่งตามตัวเมืองราคาสูงถึงก้อนละกว่า 80 บาทเลยทีเดียว ทำให้ในตอนนี้หลายคนจึงต้องเร่งหาซื้อฝางอัดท่อนกันเตรียมเอวไว้แล้ว