เมื่อวันที่ 6 ม.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไอริส 2005 จำกัด และคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ จำนวน 5 คน เฝ้าทูลเกล้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากความร่วมมือระหว่างแบรนด์  SIRIVANNAVARI กับ WACOAL ในการจัดทำโครงการ “PRINCESS COLLECTION” เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิกาญจนบารมี และน้อมเกล้า ฯ ถวาย BALANCING BRA จำนวน  1,000  ชิ้น เพื่อพระราชทานแก่ผู้ผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม  2567