เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “งานวิจัยของศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับ AFRIMS ในวารสาร Emerging Infectious Diseases (ของ CDC อเมริกา) เป็นบทความ Early Release หลังจากได้รับวัคซีน CoronaVac หรือซิโนแวค ครบสองเข็มที่สามเดือน ระดับของภูมิต่อไวรัสเดลต้าและเบต้าลดลงอย่างมาก

สนับสนุนการรีบให้วัคซีนเพื่อกระตุ้นในคนที่เคยรับวัคซีนนี้มาก่อน การตรวจใช้ไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งแอลฟา เบต้า เดลต้า และไวรัสดั้งเดิม มาทดสอบ microneutralization assay”..

ขอบคุณภาพประกอบ : Opass Putcharoen