เมื่อวันที่ 25 ม.ค. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติยกเว้นมติ ครม. ปี 2542 เรื่องการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ ว่า ตนไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง และอย่านำเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะการยกเลิกครูเข้าเวรเรายึดประโยชน์ของครูเป็นที่ตั้ง และสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ ครม. พิจารณาไปนั้น เราต้องการลดภาระงานที่ไม่ใช่งานสอนให้กับครู อีกทั้งเราคำถึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของครูเป็นหลัก เพราะต้องยอมรับว่าการอยู่เวรมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยไม่น้อย ส่วนการมอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาแทนครูนั้น ตนเชื่อว่าจะบริหารจัดการได้โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่วนประเด็นการขอคืนอัตรากำลังนักการภารโรงนั้น ก็ถือเป็นการเติมอัตรากำลังในการช่วยลดภาระครู เพื่อเสริมบุคลากรเข้าไปช่วยเหลือสถานศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับระหว่างที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาดำเนินการ และอยู่ช่วงรอยต่อของการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนั้น เรื่องนี้ตนจะต้องขอไปดูแนวปฎิบัติก่อนว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร แต่เชื่อว่าสถานศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งภารกิจหน้าที่ต่างๆ ของผู้รับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จะเขียนกำหนดให้ชัดเจนในระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้ครอบคลุมการทำงาน ดังนั้นสถานศึกษาไม่ต้องกังวล อย่างไรก็ตาม เมื่อครูไม่ต้องเข้าเวรแล้ว และมีเวลาทุ่มเทกับการเรียนการสอนให้ได้มากที่สุด และเชื่อมั่นว่าคุณภาพการศึกษาจะต้องดีขึ้นกว่าเดิม