เมื่อเวลา 18.25 น. วันที่ 25 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงรับ นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (His Excellency Dr.Frank-Walter Steinmeier) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนางเอ็ลเคอ บือเดินเบนเดอร์ (Mrs. Elke Büdenbender) ภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ 24 – 26 ม.ค.

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระกรัณฑ์ถมตะทองลายดอกพุดตานใบเทศ และตลับถมตะทองลายดอกพุดตานใบเทศประดับเพชร แก่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา ขณะที่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทูลเกล้าฯถวายภาพพิมพ์นูนต่ำภาพรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และแจกันพอร์ซเลนลวดลายต้นหญ้าและนกไอบิสสีน้ำเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2560 โดยในอดีต เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาก่อน ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน นับตั้งแต่ราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรปรัสเซีย หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปัจจุบัน ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อปี 2405โดยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชนที่แน่นแฟ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครอบคลุมในทุกสาขา โดยนอกจากการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว ยังมีความร่วมมือด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นเสาหลักที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี.