กรณีที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ กงหรา และอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะบริเวณริมเขาบรรทัด ฝนที่ตกสะสมบนเทือกเขาไหลลงสู่น้ำตกเขาคราม น้ำตกโตนแพรทอง น้ำตกปากราง น้ำตกไพรวัล และน้ำตกหนานสูง น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทำการเกษตร และไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงในสวนยางจมน้ำตายเป็นจำนวนมาก

ความคืบหน้าวันที่ 26 ม.ค. นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านชะรัด หมู่ที่ 5 ตำบลขะรัด อำเภอกงหรา ชาวบ้านหลายสิบครอบครัวถูกน้ำท่วม ข้าวของจมน้ำได้รับความเสียหาย และเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ที่ถูกน้ำป่าจากเขาบรรทัดไหลท่วมคอกหมูและฟาร์มไก่จมน้ำตาย 50 ตัว ไก่เนื้อจมน้ำตาย 8,000 ตัว

ด้าน ร้อยตรี สุขุม ทับทวี นายกเทศมนตรีตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นำรถแบ๊กโฮไปขุดหลุมขนาดใหญ่ในสวนยางพาราของนายสงบ บัวแสง เพื่อฝังไก่เนื้อ 8,000 ตัวประมาณ 16,000 กก. ที่จมน้ำตายในฟาร์ม มูลค่าความเสียหายประมาณ 640,000 บาท ส่วนหมูที่จมน้ำตาย 50 ตัว ตัวละประมาณ 40 กก. เจ้าของได้แจกให้เพื่อนบ้านนำไปชำแหละแจกจ่ายในหมู่บ้าน

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้น พื้นที่เชิงเขาบรรทัด หลังจากฝนหยุดตก น้ำที่ไหลจากเขาบรรทัดได้ลดลงไหลไปท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว และถ้าฝนไม่ตกเพิ่มลงมาอีก น้ำก็จะไหลลงสู่ทะเลสาบ สถานการณ์น้ำท่วมก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ