จากภาพรวมของตลาดอสังหาฯ ปี 67 นี้ ที่ผู้ประกอบการหลายรายต่างคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมา ประกอบกับการมีรัฐบาลใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการต่างๆ ได้เต็มปีในปีแรก น่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากก็น้อย อีกทั้งดอกเบี้ยที่อยู่ในภาวะทรงตัว อัตราเงินเฟ้อเริ่มอยู่ตัว การท่องเที่ยวและการส่งออกเริ่มดีขึ้น ทำให้นักลงทุนกล้าจับจ่ายใช้สอยและกล้าลงทุนมากขึ้น 

เป็นผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ ยังคงเดินหน้าเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก

– แสนสิริ เปิดโครงการใหม่ 46 โครงการ มูลค่ารวม 61,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขาย 52,000 ล้านบาท

– ศุภาลัย เปิดโครงการใหม่ 42 โครงการ มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขาย 36,000 ล้านบาท

– โนเบิล เปิดโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่า 14,310 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขาย 18,000 ล้านบาท

– สิงห์เอสเตท เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่า 9,400 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้ 18,000 ล้านบาท

– ลลิล เปิดโครงการใหม่ 8-12 โครงการ มูลค่า 7,000-8,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขาย 6,550 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมาตลาดที่เป็นกลุ่มของนักลงทุนจะเริ่มหายไป และกลุ่ม Real Demand ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง แต่ปีนี้เชื่อว่าปัจจุบัน กลุ่มดังกล่าวจะทำให้กลุ่มนักลงทุนจะกล้าลงทุนมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดอสังหาฯ ที่จะดีขึ้น