นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ. 67 คาดว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศจำนวนมาก โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 16,766 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,395 ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 66 ประมาณ 17% ขณะที่เที่ยวบินระหว่างประเทศ ไทย-จีน ช่วงตรุษจีน (7 วัน) รวม 1,894 เที่ยวบิน เฉลี่ย 270 เที่ยวบินต่อวัน ทั้งนี้ บวท. ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบอุปกรณ์ที่พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้านมาตรการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) เพื่อให้บริหารจัดการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายณพศิษฏ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันยังได้จัดเตรียมด้านอัตรากำลังให้เพียงพอพร้อมรับทุกสถานการณ์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่าอากาศยานทุกแห่ง และสายการบิน เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรทางอากาศเป็นไปด้วยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

นายณพศิษฏ์ กล่าวอีกว่า อุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจากจีนยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยว และการบิน โดย บวท. ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับจีน เพื่อจัดทำเส้นทางบินแบบคู่ขนาน (Parallel Route) เชื่อมโยงไปยังเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจีน เช่น ซีอาน ฉงชิง เฉิงตู เทียนฟู คุนหมิง กุ้ยหยาง ซึ่งเส้นทางบินแบบคู่ขนานนี้ จะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการทำการบิน ทำให้สามารถบริหารจัดการจราจรทางอากาศได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity) ในการรองรับเที่ยวบิน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินอากาศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน และการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม.