ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมจุลประโทน (วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม) อ.เมือง จ.นครปฐม นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด ว่าที่ ร.ต.ชนะคมศร คงยืน ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรมการศึกษา เรียนดี มีอาชีพ และย้อนรอยประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1 (Nakhonpathom Education Soft Power Make Career & History) ระหว่างวันที่ 7–15 ก.พ. 67 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์ความเป็นไทย สำนึกรักบ้านเกิด เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน เวทีสร้างความสามารถ การแสดงของนักเรียน

ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน จุดเรียนรู้วิชาชีพ การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง โดยมีกำหนดเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ เวลา 17.00 น. วันที่ 7 ก.พ. พร้อมการแสดงความสามารถของนักเรียน ขอเชิญเที่ยวงานเยี่ยมชมความสามารถของนักเรียน หรือจะเรียนรู้วิชาชีพเบื้องต้น ชั่วโมงละ 1 บาท