เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ห้อง 607 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา พรรคก้าวไกล ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาคดีที่มีผู้ร้องนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล กระทำการใช้สิทธิและเสรีภาพอันอาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง สืบเนื่องจากกรณีเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดา สส. ของพรรคก้าวไกล มาร่วมลุ้นรอฟังคำวินิจฉัยของศาลฯ ขณะเดียวกันกองทัพสื่อมวลชนได้มาเฝ้าติดตามทำข่าวกันอย่างเนืองแน่น 

ต่อมาในเวลา 13.55 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล เดินทางมาพร้อมกับนายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยนายพิธา ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ถึงกรณีดังกล่าวว่า ไม่กังวลและมั่นใจ ตนขอฟังคำวินิจฉัยก่อนแล้วจะมาแถลงอีกครั้ง

เมื่อถามว่ามีการเตรียมการรองรับไว้หรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ก็มีอยู่ แต่ต้องรอแถลงอีกที ตอนนี้คงให้สัมภาษณ์ได้เพียงว่ายังมั่นใจในความบริสุทธิ์ ขอให้รอฟังคำวินิจฉัยพร้อมกัน.