นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศ ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันการเต้นนานาชาติ 2023 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ATOD International Dance Competition 2023 โดยมี ดร.แอนเจลา เจน แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมงาน โดยหม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช นายกสมาคมเอทีโอดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน นำคณะครู ผู้ปกครอง และเยาวชนที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้