ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.859 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 288.65 ล้านบาท แล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนสัญจรเรียบร้อย

โดยได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา ระหว่างทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง (นครราชสีมา-บุรีรัมย์) ตั้งแต่ กม.ที่ 39+800 ถึง กม.ที่ 41+050 และ ทางหลวงหมายเลข 2162 ตอน ทางเข้าเมืองจักราช ตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+609 รวมระยะทางทั้งหมด 1.859 กม.

ลักษณะงานก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง (U-Girder) ขนาด 4 ช่องจราจร มีความยาว 443 เมตร และความกว้าง 16.6 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างเชิงลาดและกำแพงกันดินคอสะพาน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รวมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานตีเส้นจราจร และงานอำนวยความปลอดภัย

สะพานจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช ดำเนินการในพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง (นครราชสีมา-บุรีรัมย์) ซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟบนทางหลวง ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ซึ่ง ทล. ได้ดำเนินการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว

โดยทำการปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยตลอดการเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ร่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์ และรองรับการพัฒนาโครงการขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ในอนาคต