รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการแจกเงินดิจิทัลคนละ 1 หมื่นบาทของรัฐบาลว่า ในวันที่ 15 ก.พ. 2567 เวลา 16.00 น. ภายหลังจากการไปตอบกระทู้ที่รัฐสภา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นัดหมายประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต (บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของปีนี้หลังจากที่การประชุมครั้งสุดท้ายของโครงการนี้คือเมื่อวันที่ 10 พ.ย.66

ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้จะมีเรื่องสำคัญเข้าสู่การพิจารณา 3 วาระ ได้แก่

1.การพิจารณาคำตอบในทางข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 12 ได้ตอบคำถามของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการและการกู้เงินโดยการออก พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้ 5 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินการแจกเงินดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นที่คณะกรรมการต้องพิจารณาว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อกังวล หรือมีคำเตือนในทางกฎหมายอย่างไรบ้างที่รัฐบาลต้องระมัดระวัง

2.การพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ได้มีการประชุมรับรองข้อเสนอแนะของโครงการนี้จากคณะอนุกรรมการฯ ที่มีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ ประธานฯ คณะกรรมการเพื่อศึกษาฯ เติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต ของป.ป.ช.เป็นประธาน ซึ่งมีข้อเสนอในการดำเนินโครงการมาให้รัฐบาลแล้ว

3.ข้อเสนอในการการตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านในการดำเนินโครงการนี้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริต และประเมินผลโครงการ ซึ่งทั้งสองคณะจะทำงานคู่ขนานไปกับการผลักดันร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ การประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังที่รัฐบาลยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลมีมุมมองว่าเกิดวิกฤติขึ้นแล้ว โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดในการเดินหน้าโครงการนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้ให้ได้ ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่ารัฐบาลจะยังเดินหน้าโครงการนี้โดยไม่มีการลดขนาดวงเงินในโครงการแต่อย่างใด