นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า  ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ เป็นวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตนของผู้ที่ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งหากไม่ยืนยันตัวตนภายในวันที่กำหนด หมายเลขจะถูกระงับบริการ และสำหรับผู้ที่ถือครองซิมการ์ด ตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ยังสามารถยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่ 13 ก.ค.67

“จากผลกระทบของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้วิธีการต่าง ๆ ในการหลอกลวงประชาชน ทั้งการใช้โทรศัพท์หลอกให้โอนเงิน หรือการส่งเอสเอ็มอี แนบลิงก์ เพื่อดูดข้อมูลส่วนบุคคล กสทช. จึงได้ออกประกาศดังกล่าว เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ซี่งสำนักงาน กสทช. ตระหนักดีว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการเพิ่มขั้นตอนแก่ผู้ใช้บริการทั่วไปที่ใช้งานปกติ แต่เพื่อเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบ และลดโอกาสของมิจฉาชีพในการนำซิมการ์ดไปใช้ในการกระทำผิด หรือผูกกับบัญชีม้าซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้จำนวนหมายเลขที่ไม่ได้ถูกใช้งานจริงลดลง และเมื่อมีคดีเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีม้า เพื่อสืบไปถึงมิจฉาชีพได้ต่อไป”

ประธาน กสทช. กล่าวต่อว่า จึงขอฝากให้ผู้ที่ถือครองซิมการ์ดที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ขอให้ไปยืนยันตัวตน ตามมาตรการดังกล่าวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์ตามช่องทางต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนดด้วย เพื่อป้องกัน และจัดการปัญหามิจฉาชีพ สำหรับรายละเอียดการยืนยันตัวตน ณ วันที่ 11 ก.พ.67 ไม่รวมกลุ่มทรู และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที มีผู้ถือครองตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ยืนยันแล้ว 317,786 เลขหมาย จากเข้าข่ายต้องจดแจ้ง  3,848,378 เลขหมาย และมีผู้ถือครองตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป ยืนยันแล้ว 1,662,441 เลขหมาย จากเข้าข่าย 7,110,513 เลขหมาย