เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 12 ก.พ.ที่ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2567 หรือ ไชนีส สปริง เฟสติวัล 2024 (Chinese Spring Festival 2024) @RMUTR Poh Chang Academy of Arts โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ นายหยาง ตงผิง (Mr.Yang Dongping) ตัวแทนสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

รศ.ดร.อุดมวิทย์ กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มีกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาต่างชาติชาวจีน รวมถึงมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างชาวไทยและชาวจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อจัดการแสดงอุปรากรจีนเปลี่ยนหน้ากากจากมณฑลเสฉวน ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช 2567

นายพินิจ กล่าวว่า ทำให้เห็นได้ชัดว่าการจัดโครงการนี้เป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทย–จีน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย–จีน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย–จีน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

สำหรับบรรยากาศภายในงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการนำการแสดงจาก SICHUAN OPERA TROUPE สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งตรงการแสดงอุปรากรจีน “เปลี่ยนหน้ากาก” หรือภาษาจีนเรียกว่า “เปี้ยนเหลี่ยน” เป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้รับการบรรจุเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติชุดแรก ตัวละครบนเวทีการแสดง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-จีน

อีกทั้งมีการแสดงมากมาย และการแสดงผลงานของนักศึกษา ทั้ง 3 วิทยาลัยในเครือ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์, มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง อาทิ การแสดงกู่เจิง, การรำโขน นอกจากนี้ยังจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การวาดพัดจีน, การวาดหน้ากากจีน, การปั๊มลายทอง, การทำโคม, การถักเชือกมงคล, การเขียนลายมือจีน (เหมาปี่), การปั้นบัวลอยน้ำขิง, การทำเกี๊ยว ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ และสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และ SICHUAN OPERA TROUPE สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-จีน