เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดสระแก้ว จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่สวนกาญจนาภิเษก ร.9 (ฝั่งสวนหิน) ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อช่วงเวลา 09.00 น. เป็นต้นมา พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับสีแดง 212 สูงที่สุดในรอบปี 2567 ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ก็พุ่งไปอยู่ที่ระดับสีแดงเช่นกัน 86.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ จ.สระแก้ว มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีการแจ้งเตือนว่า ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็นหรือหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์  

โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ พบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบ พร้อมกับแจ้งเตือนให้คนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะไร่อ้อย และหมอกควันจากการเผาในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน หรือหมอกควันข้ามแดน ที่พัดเข้ามาในฝั่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดการเผาทุกประเภท เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสระแก้ว ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมีนายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมเปิดกิจกรรมและรณรงค์งดการเผาทุกประเภท เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดสระแก้วประสบปัญหามลพิษปกคลุมและเกิดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ประกอบกับสภาพการไหลเวียนและถ่ายเทอากาศไม่ดี การกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง ในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์งดการเผาทุกประเภท เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสระแก้ว ตนในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ และถือเป็นวาระของจังหวัด ที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างจริงจัง และขอขอบคุณที่ทุกภาคส่วน ได้เสียสละเวลามาร่วมกันรณรงค์งดการเผาทุกประเภท เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสระแก้ว ต่อไป