เมื่อวันที่ 15 ก.พ. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ไลฟ์สดประกาศในวันเกิดครบรอบ 69 ปี วันที่ 15 ก.พ. 67 โดยระบุว่า ฝากประกาศอย่างเป็นทางการว่า ตั้งใจว่าอายุ 69 ปีแล้ว ทำอะไรก็มากมาย วันนี้ฝากไปถึงทุกท่านที่ใช้ผม หรืออยากขอความช่วยเหลือผมทุกเรื่อง เชิญผมไปไหน ขอฝากว่าอย่ารบกวนผมเลย ปล่อยชีวิตผมไปให้มีความสุข ผมเลิกแล้ว พอแล้ว นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกงานที่เคยทำมา ไม่ว่าจะงานกรรมการ งานศิลป์ต่างๆ ที่ที่ผมทำอะไรร่วมกับหน่วยงานอะไรก็ตาม ยกเลิกหมด แม่ฟ้าหลวงงดหมด ผมแก่แล้ว อยากมีชีวิตที่เหลืออย่างแข็งแรง และท่องเที่ยวในโลกของผม เที่ยวไปทุกที่ทุกแห่งด้วยมอเตอร์ไซค์ ขอฝากทุกท่านว่าอย่ามาใช้งาน ไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้า หน่วยงานราชการ “ปล่อยผมไป ปล่อยผมไป” นี่คือสิ่งที่ต้องการ

ขอบคุณ นรินทร ทามาส