กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน, ลูกจ้าง อื่น ๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
– มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา     
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
– มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ   
จำนวน 2 อัตรา   
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
– มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีกลุ่มงานขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย    
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
– มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
– มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์
– มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดีฝ่ายบังคับคดี จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์
– มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารหนี้ 1 จำนวน 5 อัตรา     
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา   
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีใจรักการใหบริการ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประการับสมัคร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906