เมื่อวันที่ 23 ก.พ. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดอาคารยุทธวิธี กองกำกับการสายตรวจ191 โดยมี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ

จากนั้นพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้สักการะศาลท่านพ่อพิชัยยุทธ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บก.สปพ. ก่อนที่จะตรวจแถวกองเกียรติยศ ขึ้นแท่นรับการเคารพ และกดปุ่มเปิดป้ายอาคาร จากนั้นได้ชมการแสดงสาธิต การปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการเผชิญเหตุและระงับเหตุ โดยจำลองสถานการณ์กลุ่มคนร้าย ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายจับประชาชนเป็นตัวประกัน อีกทั้งมีวัตถุต้องสงสัย ทางเจ้าหน้าที่สายตรวจจึงได้ไปตรวจสอบเพื่อประเมินสถานการณ์ ก่อนประสานชุดปฎิบัติการเข้าระงับเหตุโดยใช้ยุทธวิธีแอคทีฟชูตเตอร์ ตลอดจนนำหน่วยอรินทราช ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดในการคลี่คลายสถานการณ์ด้วย จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ของหน่วยงานในสังกัด

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าข้าราชการตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนทักษะ ยุทธวิธีตำรวจเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำทักษะที่ได้ฝึกฝนนั้นมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและสังคม กำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกนายมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติที่จะต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการควบคุมกำกับดูแล ฝึกฝนยุทธวิธีตำรวจอย่างเข้มงวด เพื่อไว้สนับสนุนกำลังแต่ละหน่วย เพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ดังนั้นอาคารสำหรับฝึกยุทธวิธี การสนับสนุนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติมาก โดยหวังว่าอาคารยุทธวิธีกองกำกับการสายตรวจ 191 จะเป็นประโยชน์แก่กำลังพลในสังกัดได้ใช้พื้นที่สำหรับฝึกฝนยุทธวิธีตำรวจ ให้มีสมรรถภาพและความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับอาคารยุทธวิธีกองกำกับการสายตรวจ 191 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,500,000 บาท โดยเป็นอาคารยุทธวิธีกองกำกับการสายตรวจ 191 เป็นอาคาร 3 ชั้น ลักษณะเป็นโดมที่มีพื้นที่ตรงกลาง พื้นที่ใช้สอยรวม 841 ตารางเมตร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ใช้สำหรับรองรับและสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการฝึกทางยุทธวิธีตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566