พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(กม) มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 4) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการเปรียบเทียบ นายสุรวุฒิ พฤกษ์บำรุง กรรมการเปรียบเทียบ พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 234 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพฯ.