• กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก มีใบ 1 ใบที่ปลายยอด
  • ใบ รูปไข่ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-12 ซม.
  • โคนใบเว้า แผ่นใบอวบปรกดิน
  • ช่อดอกแบบกระจะ ตั้งขึ้น มี 5-8 ดอก
  • ดอก กว้างประมาณ 2 ซม. สีนํ้าตาลอมเขียว มีจุดและลายสีนํ้าตาลม่วงจำนวนมาก
  • กลีบปากรูปรี ขอบหยักเป็นคลื่น กลางกลีบมีสันยาว 3 สัน.