กล้วยไม้ดิน สูง 10-15 ซม. ลำต้นสั้น ใบ แผ่กว้าง แผ่นใบเป็นคลื่นรูปรี กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ปลายใบสอบ จำนวน 2 ใบต่อต้น ดอก ออกเป็นช่อตั้ง ที่ปลายยอด ยาว 10-12 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเขียวสด กลีบปากแผ่กลม ผิวเป็นมันปลายเส้าเกสรสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8 ซม. พบตามป่าผลัดใบชื้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม.