เป็นกล้วยไม้ดิน สูงได้ถึง 80 ซม. หัวใต้ดินรูปทรงรี ใบ รูปหอกแคบ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 13-15 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายยอด มีใบประดับสีเขียว จำนวน 20-25 ดอก สีเหลือง ดอกบานเต็มที่ 1.5-2 ซม.