เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 จากสถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติแม่โถ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ที่กำลังเกิดไฟป่าลุกลามและขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “GISTDA” เผยข้อมูลจากภาพดาวเทียม Landsat-8 ของวันที่ 28 ก.พ. 67 เวลา 10.48 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณรอยต่อ อ.ฮอด อ.จอมทอง และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ถูกเผาไหม้แล้วกว่า 194,000 ไร่

ในส่วนของพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พบพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้แล้วกว่า 141,000 ไร่ จากภาพแสดงให้เห็นถึงจุดความร้อนที่เกิดขึ้นของวันที่ 27 ก.พ. 67 (จุดสีฟ้า 39 จุด) และวันที่ 28 ก.พ. 67 (จุดสีแดง 16 จุด) รวมพื้นที่ความเสียหายทั้งหมด 335,000 ไร่ โดยสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่า ยังคงมาจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการเผาพื้นที่เกษตรก่อนเตรียมการเพาะปลูก และการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

โดยข้อมูลดังกล่าว จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดตามข้อมูลไฟป่าได้ที่ http://fire.gistda.or.th/